allt från berg till småsten

Mases Spräng & Mark  erbjuder god service och tillhandahåller alla tjänster inom schaktning, dränering, avlopp, stenläggning, borrning, sprängning och husgrunder.

allt från berg till småsten

Mases Spräng & Mark  erbjuder god service och tillhandahåller alla tjänster inom schaktning, dränering, avlopp, stenläggning, borrning, sprängning och husgrunder.

Våra Tjänster

Schaktning

Dränering

Avlopp

Stenläggning, mur & trappor

Husgrunder

Borr- och sprängarbeten

Paddockar

Dikesrensning

  • SCHAKTNING
  • DRÄNERING
  • AVLOPP
  • STENLÄGGNING, MUR & TRAPPOR
  • HUSGRUNDER
  • BORR- OCH SPRÄNGARBETEN
  • PADDOCKAR
  • DIKESRENSNING
  • mm
några av våra

tidigare uppdrag

Går du i byggtankar?

Kontakta oss

Det är många kontakter man ska ta inför en byggstart. Vi på företaget kan hjälpa till med detta då vi har ett bra samarbete med andra entreprenörer såsom snickare, murare och rörmokare.

Har du svårt att

Subscribe to our newsletter